Türkiye'de Sağlık Dolu Bir Tatil

Dünyadaki turizm hareketliliğine son yıllarda bir de sağlık turizmi eklendi.

 

 

Avrupa toplumunda yaşlıların genel nüfusa oranı % 17, özürlülerin % 1, kronik hastaların % 30, diyaliz hastalarının ise % 6 olup bu sayılar her geçen gün artmaktadır.

 

 

Avrupa yaşlanan toplumun, kronik hasta ve özürlü sayılarının artmasına rağmen kaliteli ve mutlu bir yaşam ve tatil hizmeti arayışındadır. Bu kitlenin güzel bir tatil en tabiî hakkı olmasının yanı sıra yaşlı ve kronik hastaların psikolojik durumlarının düzelmesi, bu hastalık hallerinin etkilerinin azalması, hatta iyileşmelerine katkıda bulunması açısından da tatile çıkmaları çok önem arz etmektedir.

 

Bütün bunlara rağmen bugüne kadar turizmciler bu kitleye yönelik ciddi çalışma ve organizasyon yapmamışlardır. Belki çok karlı olmadığından, belki böyle sorunlu bir kitleye hitap etmekten çekindiklerinden ve sağlıkçı olmadıklarından dolayı olabilir mi bilin.

 

Avrupa’da toplumun % 17’sinin yaşlı olduğu düşünüldüğünde bu kişilerin sağlıklı bir ortamda tatil yapmalarının olumlu sonuçları kaçınılmazdır.

 

 

Yaşlı toplum yıllarca çalışmış, faydalı bir fert olarak emekliliğinden sonra bir kenara çekilip oturmak ve depresyona girmesinden daha ziyade gezmesi, eğlenmesi ve mutlu bir tatil geçirerek yaşaması en tabiî hakkıdır.

Bütün bunlara rağmen yaşlı topluma yönelik sağlıkçı bir ekibin iklimi, coğrafyası, güneşi, denizi çok mükemmel olan Türkiye’ye yönelik ciddi bir turizm organizasyonu olmamıştır.

Platform dergisi

Avrupa’ın ilk ve tek en uzun soluklu dergisi KADIN 15 yaşında.