Kadın Hakkında

ilkeli, kararlı, bağımsız, seviyeli, objektif, dürüst, basın ahlakı ve anlayışı içerisinde her ay düzenli olarak yayınlanan Kadın Dergisi, 2008 yılında bir grup gönüllü, birikimli insanın bir araya gelmesiyle oluşmuş “diyalog eksikliğinden kaynaklanan sorunlarımıza çözüm aramak,eğitim, kültürel, sanatsal ağırlıklı etkinliklerle kültürler arası bir köprü olmak” maksadıyla yayınlanmaya başlamıştır.

 

Bu işlevi daha etkin bir şekilde yürütmek ve basının çok yönlü fonksiyonundan istifade etmek için, ‘Platform’ gibi Türkçe bir dergiye ve Kadın gibi Kadınlara hitap eden bir dergiye ihtiyaç duyulmuştur.

 

Kadın Dergisi’nin amacı:

 

Birbirimizi dinleme, tanıma, anlama, kaynaştırma ve ilişkileri sağlıklı, seviyeli, dostane, barışık bir zemine oturtma noktasında ele alındığında, Kadın Dergisi, iyi bir fırsattır. Kadın, kendi insanımızın kendisiyle, kendi toplumuyla ve içinde yaşadığı diğer toplum insanlarıyla olan ilişkilerini daha barışık hale getiren bir kültür hizmetidir. İnsanlarımızın kendi hak ve hukuklarının belirlenmesinde, Hollanda gündeminin takip edilmesinde, sağlıklı bilgi alışverişinde Kadın, en etkin yol, en doğru seçimdir.

 

Kadın Dergisi,kendi kültür ve değerlerini muhafaza ederek, bu topluma o yaşam tarzıyla bir zenginlik kattığı inancı ve güvenini veren, uyumun önündeki engelleri kaldıran en önemli faktördür.

 

“Bizi bizlerden dinleyin” mantığı ile hareket eden ve bu anlayışla önyargıları bitiren, kırgınlıkları, nefretleri yok eden 

İçerik olarak % 99 Hollanda’ya yönelik olan bu çalışma, her iki toplumun, düşünce, inanç, kültür, sosyal yaşam ve tarihi kimliğini birbirine tanıtmak için en iyi imkândır.

 

Hedef Kitle

 

 

Kullandığımız dili konuşabilen, anlayabilen herkes, amaç grubumuzun içindedir. Hollanda’da yaşayan etnik, dini ve farklı düşünce gruplarından oluşan 300.000’i aşkın insanımıza aynı duyarlılıkla aynı gayeyle hizmet sunuyoruz.Bedava sunulan bu kültür hizmeti, okumasını bilen, 7’den 77’ye herkesin kabul edebileceği bir anlayışın, düşüncenin ürünüdür”

 

Yapılan anket sonuçlarının verdiği bilgilere göre, her yaştan, her cinsten, her düşünceden ve her inançtan insanların dergimizi sürekli takip ettiğini gözlemlenmiştir. Bu veriler, amaç grubumuzun daha da genişlediğini gözler önüne seriyor.

 

Okurlarımızın büyük çoğunluğunu 15–65 yaş arasındakiler oluşturmaktadır.

 

Yüzde 90’’lik bölümü kadın ve genç kızlardan oluşurken kalan oranı değişik yaşlardan oluşan erkekler oluşturuyor.

Genelleme yapıldığında okurlarımızın her düşünce, inanç grubundan olmak üzere, değişik etnik kökene sahip ve % 45’nın yüksek tahsilli oldukları gözlemlendi.

 

 

İçerik 

 

Her iki toplum yapısını çok iyi bilen, kendi dallarında uzman, yönetici, eğitmen ve akademik kariyerleri olan 15’ı aşkın yazar ve bölüm editörü bilgi, birikim ve tecrübelerini Kadın Dergisi’ne yansıtıyorlar.

İçerik olarak Kadın Dergisi, tamamen Hollanda’da toplumsal yaşamla ilgili bilgi, haber,magazin,,müzik ve görüşlere yer veren bir yayın organıdır.

 

-Her ay uzmanlarıyla beraber gündemdeki konuyla ilgili geniş çaplı bir araştırma dosyası.

 

- Kadınların sorunlarına dair hemen hemen herşey,

—Parlamento ve Belediyelerden düzenli bilgiler;

-Hollanda ve Türk kurumlarının tanıtımı, 

-Hollanda ve Türk yöneticileriyle söyleşiler;

-Kültür ve sanat sayfaları, Hollanda’da ki sanatsal etkinlikler, müzeler ve görülmesi gereken yerlerin tanıtımı;

-Hukuk, Ekonomi, spor, eğlence,mizah, okur mektupları bölümleri;

-Genel kültür, fıkralar, bulmaca, şiir ve makale yarışmaları;

-Hollanda ile ilgili haberler ve yorumlar;

-Dernek haberleri, duyuruları, etkinlikleri, vs...

 

Dağıtım

 

Her ayın ortasından(15’inde), dağıtıma çıkan dergimiz, elemanlarımız vasıtasıyla bütün Hollanda’ya dağıtılmaktadır. 

Bütün büyük şehirlerde temsilcileri bulunan Platform Dergisi vasıtasıyla en ücra ve küçük yerlerden de okurlarımız tarafından gönüllü olarak dağıtılmaktadır. Ayrıca çok sayıda aboneye de posta yoluyla gönderilmektedir..

 

Dergimize ulaşılabilecek mekânlar:

 

Dernekler,vakıf,Ev doktorları ,Kuaförler,Kütüphaneler ,Türk Bankaları,Kahvehaneler

İşyerleri (Fırın-Export-süpermarketler- Mobilya ve diğer alışveriş merkezleri sigorta şirketleri ve diğer ofisler, bürolar.Kısacası Türk iş yerlerine)

 

Platform dergisi

Avrupa’ın ilk ve tek en uzun soluklu dergisi KADIN 16 yaşında.