Çöpte bulunan kız

Bir gün yanıma sağ gözü morarmışorta yaşlarda bir beyefendi geldi.Panik bir hali vardı. Selam ve kelamdan sonra talebini arz etmeye başladı:- İki çocuk babasıyım. Bir oğlum bir de kızım var. Ama ailemizde hiç huzur yok. Çocuklarımı mutlu etmek ve onları kimseyemuhtaç etmemek için gece gündüz çalışı-yorum ama yine de olmuyor. En sonundagördüğün gibi oğlum bana yumruk vurduve gözümü bu hale getirdi. Sizden yardımistiyorum. Lütfen bize bir çare...

Durumun vahameti ortadaydı. Gerçekten çok üzücü bir durumdu bu. Çok etkilendim ve hemen ayağa kalkıp beyefendininarabasına binip yola çıktık. Gideceğimizyer yaklaşık 40-50 km’lik bir mesafede idi.Arabada yumruğun sebebini anlamak ve problemi teşhis etmek için adamla sohbete başladım. Ben sorular soruyorum adamda cevaplar veriyordu. Yumruğun sebebinisorduğumda ise şöyle cevap verdi:
- Benim hanım kızıma ceza vermek için onubanyoya kilitlemiş. Cezası bittiğinde banyodan çıkmış ve abisini tahrik edip dolduruşa getirmiş. Ben de işten eve gelince oğlumbenimle tartışmaya başladı ve “bu işler hepsenden çıkıyor” dedi ve gözüme yumruğu indirdi.Babaya ait bu ifadelerden yola çıkarak asılyumruğun sebebinin 18 yaşındaki kız olduğunu düşünerek kız hakkında bazı bilgileredinme ihtiyacı duydum. Sorduğum birsoru üzerine baba kızı hakkında şu ilginçbilgiyi bana aktardı:
- Kızım üç yaşlarındayken eşim hanım arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada hanımlardanbirisi kızımı göstererek eşime demiş ki, senin bu kızın ne kadar da güzel. Bunun üzerine eşim de şaka olsun diye demiş ki; “neresi güzel, ben onu çöpte buldum.” Bununiçin bazen kızım çöpte bulunup alındığınısöylüyor. Biz de yok böyle bir şey diyerek gülüp geçiyoruz.

Bu ifadelerden anladım ki, asıl yumruğunsebebi kızdır. Çöpte bulunduğuna inandığıiçin anne ve babasını anne ve baba olarakgörmediğinden onlara hem kötü davranıyorhem de tahrik yoluyla kötü davranılmasınaçalışıyor. Abisini babasına karşı kışkırtmışolmasının sebebi de budur.

Yolda bu kanaate vardım. Eve girdiğimizdeüzgün ama güler yüzlü bir şekilde hanıme-fendi bizi karşıladı. Oturma odasına girdiğimde babaya yumruk atan oğlanı televizyon karşısında otururken gördüm. Durgun,kırgın ve bir o kadar da pişman bir hal içindeydi. Onu tanımaya ve anlamaya çalışırken tahrikçi kız geldi. Oturma odasının eşi-ğinin üzerinde durdu ve bana “hoş geldiniz”dedi. Ben de hoş bulduk demeden hemenşaşkınlık ifadesi kullandım: Aaaaaaa... Kızeşiğin üzerinde donup kaldı. Neye uğradığını şaşırdı. Sonra birden kendine geldi ve“ne oldu?” dedi. Ben de, sen hep babanabenziyorsun ya, insan insana bu kadar benzer mi, dedim. Hemen annesi söze girdi ve“bana da çok benzetiyorlar” dedi. Bu seferdönüm annesine baktım sonra da evet sizede çok benziyor ama babasına daha çok benziyor dedim.

Kızın şaşkınlığı tebessüme, kırgınlığı sevince dönüştü. İçeri girdi ve karşımda oturanabisinin yanına oturdu. Yaklaşık iki saatlikbir sohbetin ardından oradan ayrıldım.Daha sonra bu iki gencin babalarından aldığım bilgiye göre her şey yoluna girmiş.Çünkü artık kız çöpten bulunduğuna değil, kendilerine benzediği anne ve babalarınınevlilikleriyle dünyaya gelmiş olduğuna inanmaya başlamış. Böyle inanınca da anne vebabasına kötü davranmasına ve abisini tah-rik etmesine gerek kalmamış oluyordu.

Ders Alalım:
1. Çocuklarınızın yanında olumsuzlukları konuşmayın. Çünkü bu onları derindenolumsuz etkiler.
2. Aslı olmayan şeylerin şakasını yapmayın.Çünkü bu tür şakalar madden ve manenzararlıdır.
3. Başkalarının tahrikleriyle hareket etmeyin. Çünkü böyle yapanlar akıllarını başkalarına karşılıksız kiraya vermiş olurlar.

DENK Parlemento seçimleri

Avrupa’ın ilk ve tek en uzun soluklu dergisi KADIN 16 yaşında.